شرایط و قوانین استفاده از خدمات طرح ملی ترویج کارآفرینی


کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات طرح ملی ترویج کارآفرینی به دقت ملاحظه فرمایید.
ورود کاربران به وب‏‌سایت طرح ملی ترویج کارآفرینی هنگام استفاده از پروفایل شخصی، تست‌های شخصیت‌شناسی، دوره‌های آموزشی آنلاین و آفلاین، رویدادها و سایر خدمات ارائه شده توسط طرح به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از خدمات طرح ملی ترویج کارآفرینی است. توجه داشته باشید که ثبت‌نام نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین طرح ترویج از سوی کاربر است. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود.