2961905

خدمات طرح ملی کارآفرینی

طرح ملی ترویج کارآفرینی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و با حمایت معاونت نوآوری و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرا می‌گردد. این طرح، خدمات ارزنده‌ای برای متقاضیان دانشجوی خود ارائه می‌دهد که تمامی آنها به صورت کاملاً رایگان می‌باشند.

خدمات این طرح به شرح زیر می‌باشد:

  • برگزاری آزمون‌های شخصیت‌شناسی
  • مشاوره روانشناسی فردی براساس آزمون‌های شخصیت‌شناسی
  • آموزش‌های مرتبط با کارآفرینی
  • انجام منتورینگ
  • تشکیل تیم‌های کسب‌وکار در استان‌ها
  • برگزاری رویدادهای کارآفرینی